Simon Hardegger

    Mitglied seit: 2015
    Spitzname: Spalti

  Mirco Mutzner

    Mitglied seit: 2019
    Spitzname: Mutzi

  Désireé Meishammer

    Mitglied seit: 2019
    Spitzname: Dede

  Reto Lenherr

    Mitglied seit: 2022
    Spitzname: Häns